Pizza 1+1 - Cele mai fresh oferte!

Livrare Gratis pentru comenzi de la 40 lei!

Politica de confindețialitate & GDPR

BIGFIT EXPRESS SRL are obligația de a păstra și garanta confidențialitatea tuturor datelor transmise prin sistemul informatic. Informațiile cu caracter confidențial sunt folosite de BIGFIT EXPRESS SRL pentru a comunica cât mai eficient cu Clientul/Utilizatorul, pentru a trimite informații cu privire la situația comenzilor, pentru a-l informa pe acesta cu privire la campaniile promoționale (doar cu acordul său). În cazul în care Clientul/Utilizatorul nu dorește furnizarea informațiilor necesare pentru o comunicare eficientă, acesta poate refuza în orice moment; în această situație BIGFIT EXPRESS SRL are dreptul de a refuza comanda.

BIGFIT EXPRESS SRL nu va furniza sub nici o formă, informațiile confidențiale, către terțe persoane cu excepția operatorului de marketing și autorităților care au dreptul de a verifica anumite informații și care prezintă documente justificative.

BIGFIT EXPRESS SRL va folosi informațiile doar în cadrul Legii nr. 677/2001 descrisă în secțiunea GDPR a site-ului, denumită GDPR, doar în scopul pentru care acestea sunt solicitate și se obligă să nu transmită datele cu caracter personal altor persoane fizice sau juridice.

Care date cu caracter personal sunt prelucrate?

Datele cu caracter personal pe care BIGFIT EXPRESS SRL le prelucrează sunt datele de identificare sau de contact (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix și/sau mobil, adresă de e-mail) de localizare (adresă de domiciliu, adresă de corespondență), fie primite direct de la dumneavoastra, fie din alte surse, atunci când deveniti clientul nostru.

Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal?

BIGFIT EXPRESS SRL se obligă să prelucreze datele cu caracter personal exclusiv pentru a asigura o comunicare și a oferi servicii cât mai calitative. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

• Pentru a vă oferi acces la anumite secțiuni restricționate
• Pentru a procesa comenzile
• Pentru a livra comenzile
• Pentru a vă informa asupra unor campanii promoționale
• Pentru a comunica într-un mod cât mai eficient și corect

Care sunt drepturile de care beneficiezi?

Pe perioada procesării, de la data aplicării regulamentului Clientul/Utilizatorul beneficiază în mod special de următoarele drepturi prevăzute de Legea 677/2001:

• dreptul la informare – Clientul/Utilizatorul poate solicita, oricând, informații cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
• dreptul de acces la date – Clientul/Utilizatorul are dreptul de a obtine, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele tale personale sunt sau nu sunt prelucrate;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Clientul/Utilizatorul are dreptul de a cere si obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice, și reevaluarea oricărei alte decizii luate;
• dreptul de intervenție asupra datelor – după caz, Clientul/Utilizatorul dreptul la: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate, dacă este cazul;
• dreptul de opoziție – Clientul/Utilizatorul are dreptul, oricând, din motive întemeiate și legitime, să se opună prelucrării datelor tale cu caracter personal;
• dreptul de a te adresa justiției – Clientul/Utilizatorul are dreptul de a te adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate;

Exercitarea drepturilor de mai sus, solicitările și notificările se fac în scris, de către Clientul/Utilizatorul site-ului, prin e-mail la adresa contact@savoripizza.ro .

BIGFIT EXPRESS SRL nu este responsabil pentru neglijența utilizatorului cu privire la securitatea, confidențialitatea, pierderea sau alterarea informațiilor confidențiale contului Clientului/Utilizatorului.

0