Pizza 1+1 - Cele mai fresh oferte!

Livrare Gratis pentru comenzi de la 40 lei!

Termeni și condiții

Termeni și condiții de accesare și utilizare a site-ului www.savoripizza.ro
Site-ul www.savoripizza.ro, numit în continuare Savori Pizza, este brandul exlusiv și propietatea exclusivă a societății comerciale BIGFIT EXPRESS SRL, cu sediul social în or. Arad, Bdul. Iuliu Maniu – Bl. 24 Et. 2 Ap. 11, identificată prin cod fiscal 42670731, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/667/2020.
Accesarea, vizitarea și utilizarea tuturor serviciilor oferite, precum și a conținutului, prin intermediul site-ului www.savoripizza.ro, presupune acceptarea Termenilor și Condițiilor expuse și definite mai jos. În cazul în care nu acceptați Termenii și Condițiile expuse și definite mai jos, vă rugăm să nu accesați, vizitați și utilizați serviciile oferite prin intermediul site-ului www.savoripizza.ro.

Definiții

Client – O persoană fizică sau juridică care accesează, vizitează și utilizează Conținutul și Serviciile oferite de Savori Pizza și care a plasat cel puțin o comandă;
Utilizator – O persoană fizică sau juridică, care obține sau deține accesul la vizitarea și utilizarea tuturor serviciilor oferite de Savori Pizza.
Cont – ansamblu format din adresă de e-mail și o parolă care permite unui singur Client, accesul la anumite secțiuni restricționate ale Site-ului care oferă dreptul la acces la anumite servicii. plasarea și transmiterea unei comenzi, precum și crearea unui conținut de informații despre Client și istoricul acestuia în Site ( Comenzi efectuate, facturi emise, garanțiile produselor, etc.);
Conținut:
• Toate informațiile aflate pe Site-ul www.savoripizza.ro și oferite de Savori Pizza spre accesarea, vizitarea și utilizarea acestora, de către Client;
• Toate informațiile trimise către Client/Utilizator de către Savori Pizza, sau un angajat al Savori Pizza, prin orice mijloc de comunicare existent și disponibil, conform datelor de contact specificate de Client/Utilizator;
• Toate informațiile legate de produsele deținute de Savori Pizza;
• Toate informațiile referitoare la Savori Pizza / BIGFIT EXPRESS SRL, care au caracter public;
Comandă – procesul prin care Clientul/Utilizatorul intenționează să achiziționeze produsele comercializate de Savori Pizza prin intermediul Site-ului www.savoripizza.ro;
Document – prezentele informații din Termeni și Condiții;
Newsletter – mijloc de informare electronic, prin care sunt transmise prin e-mail sau SMS, către Client/Utilizator, informații cu privire la produsele și/sau campaniile promoționale desfășurate de Savori Pizza într-o anumită perioadă;
Produse – bunurile care sunt puse la dispoziția Clientului/Utilizatorului de către Savori Pizza, pentru a putea fi achiziționate, prin intermediul Site-ului, contra-cost;
Serviciu – comerțul electronic desfășurat doar pe secțiunile publice ale Site-ului, cu scopul de a oferii Clientului/Utilizatorului posibilitatea de a achiziționa produse prin mijloace electronice sau alte căi de comunicare;
Site – domeniul www.savoripizza.ro, precum și subdomeniile acestuia;
Specificații – toate informațiile produselor comercializate prin intermediul Site-ului www.savoripizza.ro, așa cum sunt specificate în descrierea produselor;
Tranzacție – operațiunea de plată, încasare sau rambursare a unei sume de bani, ca urmare a achiziționării, respectiv a vânzării, a unui produs oferit prin intermediul Site-ului www.savoripizza.ro;

Dispoziții Generale

Acest document stabilește Termenii și Condițiile de accesare, vizitare sau utilizare ale site-ului, conținutului și serviciului, de către Client/Utilizator.
Savori Pizza are dreptul de a modifica acest Document, în orice moment, pentru a se conforma tuturor reglementărilor legislației în vigoare, ale politicilor interne ale societății sau ale tehnologiei folosite.
Savori Pizza are dreptul să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea produselor, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, parțial sau total, cu sau fără notificare prealabilă.
Savori Pizza asigură funcționarea optimă a site-ului și va lua toate măsurile necesare în cazul în care vor exista probleme tehnice.
Site-ul www.savoripizza.ro deținut de Savori Pizza, este site public.
Savori Pizza nu este responsabil pentru daunele materiale, intelectuale sau de orice altă natură, ca urmare a folosirii necorespunzătoare a serviciilor și produselor oferite. De asemenea, Savori Pizza nu este răspunzător pentru nici o daună produsă echipamentelor Clientului/Utilizatorului, prin utilizarea necorespunzătoare a site-ului, conținului și serviciilor oferite de Savori Pizza.
Clientul/Utilizatorul este direct responsabil pentru pentru daunele materiale, intelectuale sau de orice altă natură, produse site-ului, conținutului și a serviciilor oferite de Savori Pizza.
În cazul în care Clientul/Utilizatorul nu este de acord cu prezentul Document, nu are dreptul de a accesa Site-ul, Conținutul și Serviciile oferite de Savori Pizza.
Couture oferă Clientului/Utilizatorului dreptul de a reveni asupra deciziei de a fi de acord cu prezentul Document.

Reguli de utilizare a Site-ului

Savori Pizza interzice utilizarea Site-ului, Conținutului și a Serviciilor, pentru promovarea sau comercializarea a altor produse decât cele prezentate pe site.
Accesarea, vizitarea și utilizarea Site-ului, de către Client/Utilizator se face exclusiv pentru scop personal, non-comercial.
Savori Pizza interzice accesul la Site prin orice alt mijloc decât cel oferit de către prezentul Document; de asemenea se interzice accesarea, vizitarea și utilizarea site-ului cu scopul de produce orice fel de daune echipamentelor deținute de Savori Pizza.
Orice copiere, inserare, adăugare, ștergere și orice alte operațiuni, înafară de cele oferite de Savori Pizza, intră sub incidența legislației în vigoare.
Prin utilizarea necorespunzătoare a Site-ului, care aduce un prejudiciu material, intelectual sau de orice altă natură, Savori Pizza are dreptul de a bloca permanent Clientul/Utilizatorul care a produs prejudiciul, precum și obligarea acestuia la plata daunelor/despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat.

Conținutul și proprietatea intelectuală

Absolut toate informațiile care se regăsesc în site-ul www.savoripizza.ro, care alcătuiesc conținutul acestui site ( imagini, sigle, simboluri, butoane, texte și orice alt conținut al site-ului) sunt proprietatea exlusivă a societății comerciale BIGFIT EXPRESS SRL, a brand-ului Savori Pizza.
Informațiile care alcătuiesc conținutul site-ului www.savoripizza.ro au caracter prezentativ și informativ, acestea nereprezentând obligații contractuale.
Savori Pizza va asigura corectitudinea tuturor informațiilor publice de pe site: informații despre produse, descrierea produselor, prețurile acestora etc.
În cazul în care Clientul/Utilizatorul constată că anumite informații sunt eronate, acesta poate contacta Couture, prin mesaj scris la adresa contact@savoripizza.ro .
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a folosi conținutul site-ului doar în scop personal sau non-comercial. Orice copiere, inserare, adăugare, ștergere și orice alte operațiuni, înafară de cele oferite de Savori Pizza, intră sub incidența legislației în vigoare. Clientul/Utilizatorul are dreptul de a publica, cu scop non-comercial, informații care nu aduc un prejudiciu material, intelectual sau de orice altă natură.
Este interzisă adresarea unor injurii și utilizarea limbajelor neadecvate, Savori Pizza având dreptul de a gestiona și elimina toate informațiile care pot aduce un prejudiciu material, intelectual sau de orice altă natură, fără a informa Clientul/Utilizatorul.
În cazul în care Clientul/Utilizatorul dorește utilizarea conținutului sub o altă formă decât cele agreate în prezentul document, acesta primește dreptul doar prin solicitarea scrisă și trimisă pe cale electronică (e-mail) la adresa contact@savoripizza.ro .

Newsletter. Abonarea și dezabonarea

Newsletter-ul sau buletinul informativ, este mijlocul de informare electronic, prin care sunt transmise prin e-mail sau SMS, către Client/Utilizator, informații cu privire la produsele și/sau campaniile promoționale desfășurate de Savori Pizza într-o anumită perioadă.
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a se abona la newsletter prin completarea unui formular și prin acceptarea acestuia, iar datele Clientului/Utilizatorului vor fi folosite de Savori Pizza în limitele Politicii de Confidențialitate.
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a renunța oricând la primirea Newsletter-ului, prin folosirea link-ului sau a legăruii destinate pentru acest scop sau prin informarea în scris, prin e-mail, la adresa contact@savoripizza.ro
Savori Pizza nu solicită nici o informație Clientului/Utilizatorului, prin acest mijloc de comunicare, cu privire la datele personale, conturi și parole personale, carduri bancare. În cazul unei astfel de situații, Clientul/Utilizatorul are obligația de a informa Savori Pizza și de a furniza toate informațiile necesare.
Savori Pizza are dreptul de a selecționa Clienții/Utilizatorii, în vederea trimiterii newsletter-ului, cât și de a elimina din baza de date un Client/Utilizator, fără nici o informare sau notificare.

Politica de vânzare online

Accesul la serviciul de achiziționare a produselor oferite de Savori Pizza, pe site-ul www.savoripizza.ro, precum și achiziționarea produselor oferite de Savori Pizza, prin intermediul site-ului, se poate face cu sau fără cont.
Pentru a putea achiziționa produsele oferite de Savori Pizza, prin intermediul site-ului, Clientul/Utilizatorul va trebui să accepte Termenii și Condițiile expuse în prezentul document.
Savori Pizza are dreptul de a limita sau refuza accesul Clientului/Utilizatorului, analizând comportamentul de cumpărare a acestuia ( refuzul periodic al coletelor, refuzul la plată a produselor etc. ), dar și în cazul în care există suspiciune de fraudă.

Comanda online

Clientul/Utilizatorul poate achiziționa produsele prin plasarea unor comenzi, exlusiv pe site. Acesta are obligația de a furniza corect și complet toate informațiile solicitate de Savori Pizza, în vederea procesării comenzii. Prin finalizarea comenzii, Clientul/Utilizatorul consimte că toate informațiilor sunt corecte și complete, dar și că acceptă Termenili și Condițiile expuse în prezentul document.
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a contacta Savori Pizza, prin orice mijloc disponibil:
• Pentru a-i oferi acestuia informații suplimentare cu privirea la produs;
• Pentru a-i comunica anumite modificări cu privire la comandă (model, cantitate, adresă de livrare etc.)
• Pentru a anula o comandă, dacă aceasta nu a fost încă expediată
Savori Pizza are dreptul de a contacta Clientul/Utilizatorul, prin orice mijloc disponibil:
• Pentru a-i oferi acestuia informații suplimentare cu privire la produs;
• Pentru a valida disponibilitatea produselor și cantitatea acestora;
• Pentru a solicita informații suplimentare cu privire la comandă, în cazul în care, informațiile oferite de Client/Utilizator sunt incorecte;
Pentru a confirma comanda
În cazul în care există o suspiciune de fraudă sau există informații cu privire la producerea unor daune, Savori Pizza are dreptul de a refuza comanda Clientului/Utilizatorului, fără informarea acestuia.
În momentul în care Clientul/Utilizatorul achită contravaloarea comenzii (prin orice mijloc de plată disponibil), Couture îl informează pe acesta prin mijloacele de comunicare disponibile.
Clientul/Utilizatorul are dreptul de a utiliza un singur voucher, cupon, cod (dacă acestea sunt oferite) o singură dată, în perioada campaniei promoționale.

Dispoziții finale

Savori Pizza are dreptul de a modifica în orice moment acest document, de a modifica site-ul și conținutul acestuia, fără a notifica Clientul/Utilizatorul și nu este responsabil pentru eventualele erori apărute în urma modificării care nu sunt făcute de administratorul site-ului.
Savori Pizza are dreptul de a expune orice material publicitar, promoțional, pe site-ul www.savoripizza.ro.
Orice problemă care nu se regăsește în prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării. În cazul în care nu s-a reușit soluționarea pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată de la sediul societății comerciale BIGFIT EXPRESS SRL sau a unei instituții/organism agreat de ambele părți.
Prin accesarea, vizitarea și utilizarea site-ului www.savoripizza.ro, Clientul/Utilizatorul acceptă Termenii și Condițiile menționate în prezentul document.

0

Închis. Puteți plasa comenzi în

0Ore 0Minute 0Secunde